VegePunkty - program lojalnościowy sklepu vegekoszyk.pl | Kielce | vegekoszyk.pl - wegański sklep internetowy

VegePunkty - program lojalnościowy sklepu vegekoszyk.pl

 Działaność vegekoszyk.pl została  zakończona 31.03.2023

Osoby zainteresowane przejęciem domeny vegekoszyk.pl prosimy o kontakt na kontakt@vegekoszyk.pl

 

Przystąpienie Klienta do programu lojalnościowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją poniższych zasad VegePunktów.

1. Każdy Klinet posiadający konto (posiadający swój indywidualny login i hasło) w sklepie internetowym www.vegekoszyk.pl za złożone i zrealizowane zamówienia w sklepie online, uzyskuje punkty zwane dalej VegePunktami które gromadzone są na jego koncie. Właściwa ilość punktów zostanie naliczona w momencie zatwierdzenia zamówienia. VegePunkty mogą być cofnięte w przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego anulowania.

UWAGA!. Do kont ze stałym rabatem, np. "Rabat dla aktywistów","Wiemy co jemy" lub przy sprzedaży hurtowej, punkty nie są dodawane. 

2. Za każdy wydany 1 zł  uczestnik otrzymuje 1 punkt. Punkty naliczane są od wartości zamówionego towaru a nie od wartości całego zamówienia. 

3. Powyższy przelicznik może ulec zmianie - ewentualne zmiany będą odzwierciedlone w tym regulaminie.

4. Ilość VegePunktów  można sprawdzić na stronie sklepu w zakładce „Moje konto -> VegePunkty

5. Zgromadzone VegePunkty na koncie mogą być wykorzystane do częściowej zapłaty danego zamówienie. 1 VegePunkt = 0,03 ZŁ. Częściowa lub całkowita zapłata VegePunktami jest traktowana jako rabat do zamówienia.

6. VegePunkty nie mogą być wymienione na gotówkę

7.VegePunkty są ważne 365 dni od daty dodania do konta

8. vegekoszyk.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania programu lojalnościowego VegePunkty bez konieczności zwrotu wartości punktów w towarze lub jakiejkolwiek innej formie.

9. W przypadku wstrzymania lub zakończenia programu lojalnościowego VegePunkty, wszystkie naliczone punkty tracą ważność a Uczestnik traci możliwość ich użycia lub wyniany